Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie vo veci odvolania účastníkov vodoprávneho konania pod názvom "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie rozhodnutia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.