Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2018

V roku 2018 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

4.2.2018

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

10.2.2018

Fašiangová zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

7.4.2018

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

29.4.2018

Stavanie mája

pred KD

obec+DH

12.5.2018

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

12.5.2018

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

20.5.2018

Prvé sv. prijímanie

kostol

RK Cirkev

25.5.2018

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

27.5.2018

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

2.6.2018

Rozprávkový MDD

ihrisko TJ

Eckert+ZŠ s MŠ+DHZ

9.6.2018

Vrátno fest
- festival folku a country

(Allan Mikušek & Band)

dvor KD

obec+ ZŠ s MŠ +TJ

10.6.2018

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce

RK Cirkev

23.6.2018

Súťaž vo varení gulášu

pred OcÚ

DHZ

14.7.2018

futbalový turnaj

ihrisko TJ

TJ

4.8.2018

Fatimská sobota

Bazilika Šaštín-Stráže

JDS

19.8.2018

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+obec

10.11.2018

Hodová zábava

sála KD

TJ

12.11.2018

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

18.11.2018

25.11.2018

Stretnutie jubilantov, rodákov a  úcta k starším

sála KD

obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

5.12.2018

Mikuláš

pred OcÚ

ZŠ s MŠ+DHZ

8.12.2018 15.12.2018

Zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

9.12.2018

Vianočná tržnica

sála KD

ZŠ s MŠ

16.12.2018

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

31.12.2018

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS