Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2020

V roku 2020 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

9.2.2020

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

22.2.2020 ZRUŠENÉ

Fašiangová zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

4.4.2020 ZRUŠENÉ

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

30.4.2020 ZRUŠENÉ

Stavanie mája

pred KD

obec+DH

9.5.2020

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

16.5.2020

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

23.5.2020 bude v náhradnom termíne

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS-Urbár

5.6.2020 ZRUŠENÉ

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

6.6.2020 ZRUŠENÉ

Rozprávkový MDD

ihrisko TJ

Eckert+ZŠ s MŠ+DHZ

7.6.2020

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

13.6.2020 ZRUŠENÉ

Vrátno fest
- festival folku a country (Lojzo)

dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

21.6.2020

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce

RK Cirkev

27.6.2020 ZRUŠENÉ

Hasičský kotlík

pred OcÚ

DHZ

júl 2020

futbalový turnaj

ihrisko TJ

TJ

25.7.2020 30.8.2020 ZRUŠENÉ

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+obec

3.9.2020

Fatimská sobota

Bazilika Šaštín-Stráže

JDS

11.11.2020

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

14.11.2020 ZRUŠENÉ

Hodová zábava

sála KD

TJ

22.11.2020

Stretnutie jubilantov, rodákov a  úcta k starším

sála KD

obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

29.11.2020

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

5.12.2020

Vianočná tržnica s Mikulášom

sála KD

ZŠ s MŠ

12.12.2020

Zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

31.12.2020

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS