Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2019

V roku 2019 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

17.2.2019

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

23.2.2019

Fašiangová zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

6.4.2019

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

30.4.2019

Stavanie mája

pred KD

obec+DH

4.5.2019

Historický vlak pri príležitosti osláv M.R.Štefánika

žel. stanica

Mesto Brezová p.Br.

11.5.2019

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

18.5.2019 11.5.2019

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

25.5.2019 19.5.2019

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS-Urbár

1.6.2019 2.6.2019

Rozprávkový MDD

ihrisko TJ

Eckert+ZŠ s MŠ+DHZ

14.6.2019

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice
so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

15.6.2019

Vrátno fest
- festival folku a country

dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

16.6.2019

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

30.6.2019

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce

RK Cirkev

júl 2019

futbalový turnaj

ihrisko TJ

TJ

6.7.2019

Fatimská sobota

Bazilika Šaštín-Stráže

JDS

18.8.2019 25.8.2019

25. Prehliadka dychových hudieb          (DH Mistříňanka)

110. výročie DH Hradišťanka

dvor KD

DH+obec

14.09.2019

Historický vlak pri príležitosti 120. výročia trate Jablonica-Brezová

žel. stanica

 

10.11.2019 24.11.2019

Stretnutie jubilantov, rodákov a  úcta k starším

sála KD

obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

11.11.2019

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

16.11.2019

Hodová zábava

sála KD

TJ

5.12.2019

Mikuláš

pred OcÚ

ZŠ s MŠ

8.12.2019

Vianočná tržnica + Mikuláš

sála KD

ZŠ s MŠ

14.12.2019

Zabíjačka s ochutnávkou

dvor KD

TJ

22.12.2019 15.12.2019

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

31.12.2019

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS