Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2022

V roku 2022 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa môžu meniť!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

19.2.2022 ZRUŠENÉ

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

9.4.2022 23.4.2022

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

30.4.2022 29.4.2022

Stavanie mája

pred KD

obec+DH+DHZ

21.5.2022

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

14.5.2022

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

29.5.2022

1. sv. prijímanie

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

4.6.2022

MDD

ihrisko TJ

ZŠ s MŠ

10.6.2022

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

11.6.2022

Vrátnofest - festival folku a country (Lojzo, Poutníci)  dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

12.6.2022

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

26.6.2022

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce RK Cirkev

3.7.2022 21.5.2022

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS-Urbár

23.7.2022

Hasičský kotlík

pred OcÚ dvor KD

DHZ

júl/august 2022

Kultúrne soboty / letné kiná

žel. stanica

OZ Haradicha

august 2022 30.7.2022

Posedenie pre vlastníkov poľovných pozemkov

dvor KD

PZ Hradište-Osuské

19.-21.8.2022

12.-14.8.2022

Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci

OcÚ, ihrisko TJ, dvor KD

obec+organizácie

august 2022

Veteránska súťaž

ihrisko TJ

DHZ

10.9.2022

Hradišské vábenie

žel. stanica

OZ Haradicha

16.10.2022 Stretnutie jubilantov, rodákov a úcta k starším sála KD obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

11.11.2022

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

12.11.2022

Hodová zábava

sála KD

TJ

13.11.2022

Hodová sv. omša

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

3.12.2022

Vianočná tržnica

sála KD

ZŠ s MŠ

11.12.2022

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

31.12.2022

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS