Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2021

V roku 2021 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sa môžu meniť!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

13.2.2021 ZRUŠENÉ

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

27.3.2021 ZRUŠENÉ

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

30.4.2021 ZRUŠENÉ

Stavanie mája

pred KD

obec+DH

15.5.2021

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

15.5.2021 ZRUŠENÉ

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

22.5.2021 4.7.2021

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS-Urbár

28.5.2021

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou

obec, kaplnka

RK Cirkev

30.5.2021

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

5.6.2021 ZRUŠENÉ

Rozprávkový MDD

ihrisko TJ

Eckert+ZŠ s MŠ+DHZ

12.6.2021 ZRUŠENÉ

Vrátno fest
- festival folku a country

dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

13.6.2021

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo

námestie obce

RK Cirkev

26.6.2021 ZRUŠENÉ

Hasičský kotlík

pred OcÚ

DHZ

júl 2021 ZRUŠENÉ

Futbalový turnaj

ihrisko TJ

TJ

júl 2021

Kúpanie Vincov les

Vincov les

JDS

august 2021

Posedenie pre vlastníkov poľovných pozemkov

dvor KD

PZ Hradište-Osuské

15.8.2021

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+obec

4.9.2021

Fatimská sobota

Bazilika Šaštín-Stráže

JDS

11.11.2021

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

13.11.2021

Hodová zábava

sála KD

TJ

14.11.2021

Hodová sv. omša

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

21.11.2021

Stretnutie jubilantov, rodákov a úcta k starším

sála KD

obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

4.12.2021

Vianočná tržnica s Mikulášom

sála KD

ZŠ s MŠ

12.12.2021

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec

31.12.2021

Turistická vychádzka na Dobrú Vodu

lesná cesta

JDS