Zoznam predpokladaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Hradište pod Vrátnom v roku 2024

V roku 2024 sa predpokladajú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia (dátumy podujatí sú len predbežné a môžu sa meniť!).

Dátum

Názov

Miesto

Organizátor

27.1.2024

1. ples futbalového klubu

sála KD

TJ

3.2.2024

Detský karneval

sála KD

ZŠ s MŠ

10.2.2023

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

dvor KD TJ

16.3.2024

Čistý chotár – upratovanie obce

obec

obec+organizácie

27.4.2024

Valné zhromaždenie Poz. spoločenstva - Urbár

sála KD

PS - Urbár

30.4.2024

Ručné stavanie mája

pred KD

obec+DH+DHZ+MŠ

12.5.2024 9:00

1. sv. prijímanie

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

18.5.2024

JDS petangový turnaj

dvor KD

JDS

18.5.2024

Púť hasičov

Bazilika Šaštín-Stráže

DHZ

24.5.2024

Sprievod svetla ku kaplnke Najsvätejšej Trojice so sv. omšou obec, kaplnka RK Cirkev

25.5.2024

Čistý potok obec

obec+organizácie

26.5.2024

Sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

kaplnka

RK Cirkev

1.6.2024

Deň detí multifunkčné ihrisko

ZŠ s MŠ+DHZ

8.6.2024

Vrátnofest - festival folku a country dvor KD

obec + ZŠ s MŠ +

TJ + DHZ

9.6.2024

Sv. omša - Božské Srdce Ježišovo námestie obce

RK Cirkev

29.6.2024

Svätojánske ohne pri lipách

DHZ

20.7.2024

Hasičský kotlík

dvor KD

DHZ

18.8.2024

Prehliadka dychových hudieb

dvor KD

DH+obec

20.10.2024 Stretnutie jubilantov, rodákov a úcta k starším sála KD obec+ZŠ s MŠ+JDS+DH

11.11.2024

Pietna spomienka na obete vojen

Pomník padlých

obec+JDS+ZŠ s MŠ

16.11.2024

Hodová zábava

sála KD

DHZ

17.11.2024

Hodová sv. omša

Kostol sv. Martina

RK Cirkev

7.12.2024

Vianočná tržnica s Mikulášom

sála KD

ZŠ s MŠ

14.12.2024

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

dvor KD TJ

15.12.2024

Adventná beseda

zasadačka OcÚ

obec