Zvukové záznamy z jednaní obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom k vypočutiu...

Titul Dátum Záznam
Rokovania obecného zastupiteľstva 21.12.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 29.09.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 16.9.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 21.06.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 08.06.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 30.03.2010
Rokovania obecného zastupiteľstva 01.02.2010