Názov súboru Veľkosť Dátum

Oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

odpady_oznamenie.pdf

  23.5.2024

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa platné od 1.9.2023

dzn.pdf

  21.12.2023

Poučenie k vyplneniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa

poucenie-k-vyplneniu-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti.pdf

  21.12.2023

Žiadosť o určenie súpisného čísla

sc_urcenie.pdf

  27.06.2023

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

sc_zrusenie.pdf

  27.06.2023

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani za psa

potvrdenie-o-podani-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti-a-za-psa.doc

  21.01.2021
Žiadosť o povolenie vjazdu z pozemnej komunikácie
ziadost_vjazd.doc
25 kB 13.04.2016
Žiadosť o povolenie výrubu drevín
ziadost_vyrub_drevin.doc
45 kB 04.02.2019
Ohlásenie udržiavacích prác
Ohlasenie_udrziavacich_prac.doc
28 kB 26.09.2012
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlasenie_stavebnych_uprav.doc
27 kB 26.09.2012
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlasenie_drobnej_stavby.doc
37 kB 26.09.2012
Mimoriadny výrub dreviny
Mimoriadny_vyrub_dreviny.pdf
22 kB 27.01.2009
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY
ZIADOST_O_POVOLENIE_ODSTRANENIA_STAVBY.pdf
31,8kB 13.11.2007
OHLÁSENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY A ŽIADOSŤ O JEJ POVOLENIE
OHLASENIE_ZMENY_V_UZIVANI_STAVBY_A_ZIADOST_O_JEJ_P
22,1kB 29.10.2007
ŽIADOSŤ O POVOLENIE MALÉHO ZDROJA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
ZIADOST_O_POVOLENIE_MALEHO_ZDROJA_ZNECISTENIA_OVZD
11,5kB 29.10.2007
ŽIADOSŤ O POVOLENIE INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ
ZIADOST_O_POVOLENIE_INFORMACNYCH_REKLAMNYCH_A_PROP
23,0kB 29.10.2007
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
ZIADOST_O_STAVEBNE_POVOLENIE.pdf
24,2kB 29.10.2007
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
ZIADOST_O_POVOLENIE_ZMENY_STAVBY_PRED_JEJ_DOKONCEN
24,1kB 29.10.2007