ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 11.3.2016 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2015 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Prvá úprava rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu