Tu si môžete pozrieť nové dokumenty Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom.

Stanovy Pozemkového spoločenstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Zmluvu o Pozemkovom spoločenstve vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu