ZÁPISNICA
zo zasadnutia Zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom konaného dňa 19.5.2018 v sále Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom

Celú zápisnicu vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu