ZÁPISNICA
zo zasadnutia Zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom konaného dňa 27.5.2017 v sále Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom

Celú zápisnicu vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2016 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu