ZÁPISNICE
z rokovania Výboru Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom v roku 2017 vo formáte PDF
si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Dátum Rokovanie Dokument
4.2.2017 Výbor a Dozorná rada
23.4.2017 Výbor a Dozorná rada
21.5.2017 Výbor a Dozorná rada
29.8.2017 Výbor a Dozorná rada
29.12.2017 Výbor a Dozorná rada