Účtovnú závierku Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom za rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu