ZÁPISNICA
zo zasadnutia Zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom konaného dňa 28.5.2016 v sále Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom

Celú zápisnicu vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2015 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici Správa Dozornej rady o hospodárení Pozemkového spoločenstva za rok 2015 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu