Tu si môžete pozrieť základné dokumenty Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom.

Identifikačné údaje Pozemkového spoločenstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Stanovy Pozemkového spoločenstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Notársku zápisnicu zo Zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva - Urbár v Hradišti pod Vrátnom 1.2.2014 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Zmluvu o Pozemkovom spoločenstve vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Registráciu na Okresnom úrade v Senici vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu