ZÁPISNICA
zo zasadnutia Zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom konaného dňa 16.5.2015 v sále Kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom

Celú zápisnicu vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2014 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu