ZÁPISNICE
z rokovania Výboru Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom v roku 2015 vo formáte PDF
si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Dátum Rokovanie Dokument
31.1.2015 Výbor a Dozorná rada
29.3.2015 Výbor
10.5.2015 Výbor
24.8.2015 Výbor a Dozorná rada
5.12.2015 Výbor a Dozorná rada