ZÁPISNICE
z rokovania Výboru Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom v roku 2016 vo formáte PDF
si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Dátum Rokovanie Dokument
14.2.2016 Výbor a Dozorná rada
24.4.2016 Výbor a Dozorná rada
28.8.2016 Výbor a Dozorná rada
16.10.2016 Výbor a Dozorná rada