Účtovnú závierku Pozemkového spoločenstva - Urbár Hradište pod Vrátnom za rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu