Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 17. január 2021

Liturgický kalendár:

21. január: Svätá Agnesa, panna a mučenica

24. január: Tretia nedeľa v Cezročnom období

Tento týždeň odslúžim nahlásené úmysly súkromne:

V stredu, 20. januára - úmysel: + Ondej Vávra – 4. výročie

V nedeľu, 24. januára - úmysel: + Mária Chrvalová a + Štefan a Rudolf

V nedele 17. a 24. januára budeme vysielať naživo sväté omše o 11.00 h. z kostola v Jablonici. Odkaz nájdete na webovej stránke farnosti Jablonica (www.jablonica.fara.sk) alebo prostredníctvom video kanálu Farnosť Jablonica na serveri YOUTUBE.

Kostol v Hradišti pod Vrátnom bude otvorený na súkromnú modlitbu v nedeľu, 24. januára od 9.30 do 10.00 h.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Budúca Tretia cezročná nedeľa je nedeľou Božieho slova.

 

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom

                                 Tel. 0908492470