Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 7.august 2022

Liturgický kalendár:

7. august: 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8. august (PON): svätého Dominika, spomienka
9. august (UTO): svätej Terézie Benedikty z Kríža, sviatok
10. august (STR): svätého Vavrinca, sviatok
11. august (ŠTV): svätej Kláry, spomienka
12. august (PIA): svätej Jany Františky de Chantal, ľub. spomienka
13. august (SOB): svätého Ponciána a Hipolyta, ľub. spomienka
14. august: 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rozpis svätých omší a úmyslov:

V stredu, 10. augusta o 18:00 h.: Prosba o BP pre Jakubka, Jurka a Terezku
V sobotu, 13. augusta o 18.00 h.: + Štefan Líška, manželka Apoléna a
rodičia
V nedeľu, 14. augusta o 9.30 h.: + Karolína Kubanová a manžel Martin

- Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 106 až 120.
- Telefónne číslo: (správca farnosti) Vdp. Peter Kizek 0902 234 086