Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 16.január 2022

Liturgický kalendár:

17. január: Svätý Anton, opát
21. január: Svätá Agnesa, panna a mučenica
23. január: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Rozpis sv. omší a úmyslov:
V stredu, 19. januára o 14.00 h.: + Eduard Vašek – pohrebná svätá omša
V sobotu, 22. januára o 17.00 h.: + Mária Chrvalová a + Rudolf a Štefan
V nedeľu, 23. januára o 9.30: + Štefan Michalička, manželka Mária, ich rodičia, syn Jozef a zať Ferdinand

• Od 11. novembra do odvolania je v našej arcidiecéze dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
• Podľa najnovších opatrení môže byť na svätej omši 100 osôb.
• V stredu, 19. januára bude pohreb pána Eduarda Vaška, ktorý začne svätou omšou o 14.00 h.
• Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 121 až 150.
• Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
• Budeme vďační za Vašu finančnú pomoc, ktorú je možné urobiť prevodom na farský účet. Číslo farského účtu je: SK80 0900 0000 0051 7325 3391.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470