Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 13. jún 2021

Liturgický kalendár:

13. jún: 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. jún: 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. jún: Svätý Alojz Gonzaga

Rozpis sv. omší a úmyslov:

V nedeľu, 13. júna o 11.00 h.: + Jozef Chrvala a rodičia

V stredu, 16. júna o 17.00 h.: Za Božiu pomoc pre Annu a Filipa

V sobotu, 19. júna o 18.00 h.: + Ján a Mária Kováčoví a ich rodičia z oboch strán

V nedeľu, 20. júna o 9.30 h.: + Ján Michalička, manželka Jozefína a rodičia z oboch strán

V pondelok, 21. júna o 18.00 h.: + Viliam Masár – 30-dňová

  • Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 106 až 120.
  • Budeme vďační za Vašu finančnú pomoc, ktorú je možné urobiť prevodom na farský účet. Číslo farského účtu je: SK80 0900 0000 0051 7325 3391.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom, Tel. 0908492470