Farnosť Hradište pod Vrátnom

Nedeľa 25. júl 2021

Liturgický kalendár:

25. júl: 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. júl: Svätí Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

27. júl: Svätí Gorazd a spoločníci

29. júl: Svätá Marta

30. júl: Blahoslavená Zdenka Schelingová, panna a mučenica

31. júl: Svätý Ignác z Loyoly, kňaz

1. august: 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Rozpis sv. omší a úmyslov:

V sobotu, 31. júla o 18.00 h.: + Emil Kubinec - 20. výr. a rodičia z oboch strán

V nedeľu, 1. augusta o 9.30 h.: + Marta Kubánová

  • Prosím o upratanie kostola veriacich z domov od č. 256 až 270.
  • Budúcu nedeľu 1. augusta Vás pozývame na organový koncert večer o 19.00 h. v kostole sv. Štefana v Jablonici, v ktorom sa nám predstaví organista a organár Martin Bako. Vstup je voľný.
  • Tento týždeň, ak by bolo potrebné niekoho zaopatriť sviatosťami alebo vybaviť pohreb, obráťte sa prosím na pána farára Mariána Horvátha z Osuského. Tel. číslo získate u pani Zdenky Líškovej alebo u pani Eckertovej.
  • Budeme vďační za Vašu finančnú pomoc, ktorú je možné urobiť prevodom na farský účet. Číslo farského účtu je: SK80 0900 0000 0051 7325 3391.

• Všetkým Vám prajem požehnaný čas prázdnin a letných dovoleniek, ochranu Panny Márie najmä na cestách a načerpanie nových telesných a duchovných síl.

Roman Stachovič – správca farnosti Hradište pod Vrátnom

Tel. 0908492470