Celé znenie Dodatku č. 3 k VZN č. 38/2013 o iných poplatkoch si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.