Celé znenie VZN č. 46/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.