Celé znenie VZN č. 45/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.