Celé znenie VZN č. 44/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území Obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.