Celé znenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.