Celé znenie VZN č. 43/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.