Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa zákona č.448/2008 Z.z prílohy č.4 k zákonu 448/2008 Z.z

Celé znenie VZN vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu