Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom na základe § 12 ods.12 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom

Celé znenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.