Všeobecne záväzné nariadenie
č. 36/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hradište pod Vrátnom

Celé znenie VZN č. 36/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.