Všeobecne záväzné nariadenie
č. 37/2013

o chove a držaní psov v obci Hradište pod Vrátnom

Celé znenie VZN č. 37/2013 o chove a držaní psov v obci Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.