Celé znenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hradište pod Vrátnom si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.