Oznamujeme, že v obci Hradište pod Vrátnom nikto nepodal kandidátne listiny pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa majú konať 19. marca 2022.

Mária Ferančíková, zapisovateľka MVK

V Hradišti pod Vrátnom, 19.1.2022