Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby poslanca do obecného zastupiteľstva na deň

23.október 2021.

Rozhodnutie, ktoré vyšlo v zbierke zákonov si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

v Hradišti pod Vrátnom 18.6.2021
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce