Oznamujeme, že v obci Hradište pod Vrátnom nikto nepodal kandidátne listiny pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa majú konať 15. mája 2021.

Mária Ferančíková, zapisovateľka MVK

V Hradišti pod Vrátnom, 17.3.2021