Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Hradište pod Vrátnom podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Kompletný sadzobník správnych poplatkov účinný od 1.1.2018 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu