Výsledky volieb v obci Hradište pod Vrátnom do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom pre voľby do orgánov samosprávy obcí oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Hradište pod Vrátnom zo dňa 10.11.2018.

Z celkového počtu voličov 567 hlasovalo 319 voličov, ktorí odovzdali pre voľby do obecného zastupiteľstva 286 platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu 316 platných hlasovacích lístkov.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Mgr. Martin Masár, 222 hlasov
2. Zdenko Gregor, 217 hlasov
3. Stanislav Sopúch, 217 hlasov
4. Vladimír Dudák, 202 hlasov
5. Daniel Masár, 200 hlasov

Za starostu obce Hradište pod Vrátnom bol zvolený
Ing. Lukáš Piroha s počtom hlasov 195,
Ing. Vladimír Rak získal 121 hlasov.

Mária Masárová, predseda MVK