ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 pre voľby starostu obce   Hradište pod Vrátnom

 Obec Hradište pod Vrátnom uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce):

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 

 1. Lukáš Piroha, Ing., 37 r., starosta, nezávislý kandidát

 2. Vladimír Rak, Ing., 56 r., technik - špecialista, nezávislý kandidát

 

V

Hradišti pod Vrátnom

Mária Masárová

Dátum:

28.9.2018

predseda MVK

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

 pre voľby do Obecného  zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom.

 Obec Hradište pod Vrátnom  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného   zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany 

1.  Vladimír Dudák, 37 r., majster výroby, nezávislý kandidát

2.  Zdenko Gregor, 51 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

3.  Daniel Masár, 41 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát

4.  Martin Masár, Mgr., 35 r., zamestnanec v štátnej službe, nezávislý kandidát

5.  Stanislav Sopúch, 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí ......5...... poslancov.

V

Hradišti pod Vrátnom

Mária Masárová

Dátum:

28.9.2018

predseda MVK