Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí na deň

10.november 2018.

Rozhodnutie, ktoré vyšlo v zbierke zákonov si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.

v Hradišti pod Vrátnom 10.7.2018
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce