Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 22.8. 2014 č. 45/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Hradišti pod Vrátnom 10.9.2014
Ing. Lukáš Piroha, starosta obce