VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Hradišti pod Vrátnom 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Vladimír Dudák, 32 r., Hradište pod Vrátnom 109, technik, SMER – sociálna demokracia
  2. Zdenko Gregor, 46 r., živnostník, Hradište pod Vrátnom 331, SMER – sociálna demokracia
  3. Daniel Masár, 37 r., živnostník, Hradište pod Vrátnom 33, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
  4. Martin Masár, Mgr., 30 r., projektový manažér, Hradište pod Vrátnom 320, SMER – sociálna demokracia
  5. Elena Mrázová, 61 r., rehabilitačná sestra, Hradište pod Vrátnom 101, nezávislá kandidátka
  6. Jozef Nosko, Mgr., 63 r., technik, Hradište pod Vrátnom 256, Komunistická strana Slovenska
  7. Stanislav Sopúch, 64 r., dôchodca, Hradište pod Vrátnom 120, nezávislý kandidát
  8. Peter Vulgan, 51 r., robotník, Hradište pod Vrátnom 261, SMER – sociálna demokracia

v Hradišti pod Vrátnom 24.9.2014
Mária Masárová, predseda MVK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce
v Hradišti pod Vrátnom 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Jozef Nosko, Mgr., 63 r., technik, Hradište pod Vrátnom 256, Komunistická strana Slovenska
  2. Lukáš Piroha, Ing., 33 r., starosta, Hradište pod Vrátnom 310, nezávislý kandidát

 

v Hradišti pod Vrátnom 24.9.2014
Mária Masárová, predseda MVK