Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby starostu našej obce na deň

31.marec 2012.

Rozhodnutie, ktoré vyšlo v zbierke zákonov si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.

 

V Obci Hradište pod Vrátnom pre konanie komunálnych volieb je 1 volebný obvod.
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Hradišti pod Vrátnom je: Mária Ferančíková Hradište pod Vrátnom č. 312
Počet obyvateľov obce Hradište pod Vrátnom k 14.11.2011: 671


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre nové voľby starostu obce
v Hradišti pod Vrátnom 31. marca 2012

Miestna volebná komisia v Hradišti pod Vrátnom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre nové voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Martin Masár, Mgr., 28 r., manažér, Hradište pod Vrátnom 320, SMER - sociálna demokracia
  2. Lukáš Piroha, Ing., 30 r., geodet a kartograf, Hradište pod Vrátnom 310, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
  3. Juraj Sadloň, Mgr., 42 r., advokátsky koncipient, Hradište pod Vrátnom 312, Kresťanskodemokratické hnutie

v Hradišti pod Vrátnom 7.2.2012
Mária Masárová, predseda MVK

Podmienky volebnej kampane
Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu. Plagáty o rozsahu max. formátu A3 treba doručiť poštou alebo osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie na obecný úrad v úradných hodinách.
Prezentácia jednotlivých kandidátov prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná v maximálnej dĺžke trvania 1 minúty pre každého kandidáta, a to každú stredu o 17.00 hod. až do volieb. Výšku poplatku za hlásenie upravuje §17 VZN č. 32/2011. Predvolebné šoty treba doručiť na CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách zapisovateľke miestnej volebnej komisie.
Prezentácia jednotlivých kandidátov na internetovej stránke obce z technických príčin nie je možná.
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú jednotliví kandidáti k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené v §4 VZN č. 32/2011 písm. a) a f). Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.