ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 13.12.2019 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k poslednej úprave rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú poslednú úpravu rozpočtu na rok 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený rozpočet na rok 2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici -  Zhodnotenie roka 2019 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Schválené všeobecne záväzné nariadenie nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA/VZN-platné.