ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.5.2018 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 2. úpravy rozpočtu na rok 2018 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Druhá úprava rozpočtu na rok 2018 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu