Dokument Komunitný plán sociálnych služieb Obce Hradište pod Vrátnom 2018-2022 si môžte stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu.