ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 23.2.2018 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2017 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa hlavného kontrolóra za rok 2017 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2018 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Prvú úpravu rozpočtu na rok 2018 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený Dodatok č. 2 k programu rozvoja obce 2015-2020 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu