Obecné zastupiteľstvo vHradišti pod Vrátnom na základe § 12 ods.7 zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších doplnkov vydáva tento

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom

Celý rokovací poriadok vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu