Prehľad účasti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom.

Účasť poslancov OZ na rokovaniach OZ v roku 2009

Poslanci
Obecného zastupiteľstva
16.2.
2009
16.4.
2009
20.5.
2009
20.7.
2009
21.9.
2009
20.11.
2009
30.11.
2009
09.12.
2009
Ing. Krištofová Katarína P P P N N N N N
Harasník Miroslav N N N P N N N N
Ing. Ján Kachlík P P P P P P N P
Ing. Jozef Kerecman P P P P P P P P
Ing. Peter Michalička P N P P P N P P
Ing. Lukáš Piroha P P P N P N N N
Sopúch Stanislav P P P N P P P P

P - prítomný            N - neprítomný