Prehľad účasti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva na rokovaniach Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom.

Účasť poslancov OZ na rokovaniach OZ v roku 2010

Poslanci
Obecného zastupiteľstva
20.1.
2010
1.2.
2010
18.3.
2010
30.3.
2010
8.6.
2010
21.5.
2010
Ing. Krištofová Katarína N N N N N N
Harasník Miroslav N N N N N N
Ing. Ján Kachlík P P P P N P
Ing. Jozef Kerecman P P N P P P
Ing. Peter Michalička N P P P P P
Ing. Lukáš Piroha N P P P P P
Stanislav Sopúch P P N P N P

P - prítomný            N - neprítomný