Obecný úrad Hradište pod Vrátnom Vám oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy.
Celkový počet voličov v našom okrsku bol 562, volieb sa zúčastnilo 404 voličov čo predstavuje 71,88 % účasť.
Na základe hlasovania sa umiestnili kandidáti nasledovne

Na post starostu bol zvolený
1. Ing. Ivan Hatiar s počtom platných hlasov - 193

2. Mgr. Martin Masár - 185
3. Jozef Nosko - 17

 

Na post poslanca obecného zastupiteľstva boli zvolení
1. Peter Vulgan s počtom hlasov - 222
2. Zdenko Gregor - 218
3. Ing. Lukáš Piroha - 194
4. Ing. Peter Drahoš - 191
5. Mgr. Martin Masár - 187
6. Ing. Rastislav Sadloň - 185
7. Ing. Marek Filo - 177

Ako náhradníci na post poslanca obecného zastupiteľstva sa umiestnili
8. Vladimír Dudák s počtom hlasov - 176
9. Ing. Jozef Kerecman - 171
10. Školastika Masárová - 170
11. Rastislav Rechtorík - 157
12. Stanislav Kováč - 156
13. René MIchálek - 151
14. Monika Romaňáková - 123
15. Jozef Nosko - 56

Všetkým zvoleným predstaviteľom obce srdečne blahoželáme.