Náklady na prevádzku služobného motorového vozidla SE 756 AP.

Mesiac
2011
km
Cena PHM
Január
563
57,83
Február
228
19,60
Marec
409
33,86
Apríl
393
33,76
Máj    
Jún    
Júl    
August    
September    
Október    
November    
December