Obecné zastupiteľstvo upozorňuje občanov, že všetky žiadosti, pripomienky a návrhy týkajúce sa obecného zastupiteľstva treba v zmysle rokovacieho poriadku doručiť na obecný úrad (alebo zaslať mailom) najneskôr 10 dní pred termínom riadneho rokovania. Neskoršie doručené materiály budú zaradené až na nasledovné rokovanie.

Najbližšie riadne rokovanie je naplánované na piatok 28.10.2011.