ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 28.10.2011 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

 

Prílohu k zápisnici - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Hradište pod Vrátnom za rok 2010 vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu