Na základe uznesenia č. 74/2011 obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2011 zaslal zástupca starostu list predsedovi Trnavského samosprávneho kraja, v ktorom namieta udelenie ocenenia bývalému starostovi obce.

Celý list vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu